Aanmelden

Open Huis en informatieavonden Nieuwe Thermen

De informatieavonden van Nieuwe Thermen zijn:

Maandag 30 januari 2017 óf woensdag 1 februari 2017. Beide avonden starten om 19.00 uur.

Het Open Huis van Nieuwe Thermen is:

Zaterdag 4 februari 2017 tussen 10.00 uur en 13.00 uur.

Aanmelden bij Nieuwe Thermen

Aanmelden 1e jaars schooljaar 2017-2018 verloopt via de basisschool. Zij moeten zorgen voor:

een ondertekend aanmeldingsformulier en

een kopie identiteitskaart of paspoort van de leerling

De aanmeldingsprocedure:

  • Als u en uw kind weten dat u voor de Nieuwe Thermen kiest, begint de aanmeldingsprocedure.
  • In het adviesgesprek dat tussen u en de groepsleerkracht wordt gehouden wordt duidelijk voor welke school (de Nieuwe Thermen) de leerling wordt aangemeld.
  • Na ondertekening van het aanmeldingsformulier zal de groepsleerkracht uw kind digitaal aanmelden bij de Nieuwe Thermen.
  • De commissie van toelating van de Nieuwe Thermen bekijkt het dossier van uw kind en na goedkeuring krijgt de basisschool en u als ouder(s) bericht omtrent plaatsing.
  • Aanmeldingen voor leerlingen die in klas 2 willen instromen moeten bij de teamleider (mevrouw Jacobs) gedaan worden. Op de website vindt u het aanmeldingsformulier voor klas 2. Dit formulier downloaden, invullen en digitaal naar de teamleider versturen. Als alles in goede orde ontvangen is neemt de teamleider contact met u op.
  • Kan de groepsleerkracht van uw kind niet digitaal aanmelden omdat het een school buiten de regio is dan zal er een aanmelding op papier gedaan moeten worden. De papieren aanmeldingsformulieren zijn als bestandjes beneden aan deze pagina toegevoegd.

Als u er behoefte aan heeft om inzake de aanmelding contact op te nemen met iemand van de Nieuwe Thermen, dan kunt u voor zowel algemene als inhoudelijke vragen betreffende de aanmelding terecht bij mevrouw Jacobs (nmj.jacobs@nieuwethermen.nl)

Bezwaar:

Als de Nieuwe Thermen uw kind weigert kunt u hiertegen in beroep gaan door binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het schoolbestuur is dan verplicht om hierop binnen 4 weken te reageren.

Meer informatie is te vinden op:

www.parkstadscholen.nl

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Gemeenschappelijk inlichtingen en adviesformulier
Aanmeldingsformulier zij-instroom (leerjaar 2)
Direct naar
facebook