Studieboeken/digitaal lesmateriaal

Er zijn voor u geen kosten aan bovenstaande materialen verbonden. Zowel de “leerboeken” als de “werkboeken” worden door de school verstrekt. U hoeft hier zelf niks voor te doen. De “leerboeken” die de leerlingen ontvangen, worden aan het einde van het schooljaar beoordeeld door de vakdocent. Boeken die aan het einde van het schooljaar niet in goede staat worden ingeleverd, worden bij u in rekening gebracht. De boeken worden op dinsdag 29 augustus uitgereikt aan de leerlingen. Alle boeken dienen gekaft te worden.

Het digitaal lesmateriaal ontvangen de leerlingen ook via school. De I-Coach van Nieuwe Thermen zorgt ervoor dat alle digitale leermiddelen voor de leerlingen gereed staat, zodat ze met dit lesmateriaal op hun eigen device kunnen werken.

Sportkleding

De leerling dient te beschikken over adequate sportkleding, d.w.z. donkerblauwe sportbroek, wit T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Wij prefereren de kleding met schoollogo.Deze gymkleding is te bestellen bij Wijzenbeek Beroepskleding, Ganzeweide 231 te Heerlen. Kosten van het T-shirt: € 12,50 en kosten van de donkerblauwe sportbroek: € 9,95.

Rekenmachine

Alle leerlingen dienen voor de lessen wiskunde in het bezit te zijn van een rekenmachine. Wanneer men reeds in bezit is van een rekenmachine, kan de vakdocent beoordelen of deze rekenmachine voldoet. De desbetreffende vakdocent zal tijdens de eerste lessen adviseren welk rekenmachine u het beste kunt aanschaffen

Woordenboeken

De leerlingen dienen in het bezit te zijn van de volgende pocket-woordenboeken (bv. Prisma of Van Dale):

Nederlands
Nederlands – Duits
Duits – Nederlands
Nederlands – Engels
Engels – Nederlands

Schrijf- en aanvullende materialen

De schrijfmaterialen dient u zelf te kopen evenals bijvoorbeeld een agenda, geodriehoek, passer, schriften, klappers enz. Tijdens de eerste lessen horen de leerlingen welke materialen ze nodig hebben voor de diverse lessen.

Device

De school beschikt over een dekkend WiFi netnerk. Wij werken met veel digitaal leermateriaal tijdens alle lessen. Wij adviseren u dan ook om voor uw kind een Windows-gestuurde laptop aan te schaffen (geen tablet). U vindt onder het kopje Device de minimale eisen en specificaties waarover deze laptop dient te beschikken.

Lockers

Het is mogelijk om een locker op school te huren. De kosten voor de jaarlijkse huur bedragen € 10,00 en de kosten voor de borg bedragen € 12,50. Voor het huren van een locker kan de leerling terecht bij de conciërge. Wij adviseren u ten zeerste een locker te huren, om (waardevolle) spullen in op te bergen, dit ter voorkoming van verlies of diefstal.

Overblijven op school

De middagpauze duurt 30 minuten. Dit betekent dat alle leerlingen die ’s middags nog les hebben op school overblijven. Zij kunnen (beperkt) consumpties verkrijgen uit de automaat, maar wij adviseren om een gezond lunchpakket van thuis mee te nemen.

Schoolfoto’s

Jaarlijks worden door een fotograaf schoolfoto’s gemaakt. Deze schoolfoto’s worden op school gemaakt. De fotograaf zal de foto’s in verschillende formaten aan de ouders te koop aanbieden. U wordt geinformeerd wanneer de schoolfoto’s gemaakt worden.

Ouderbetrokkenheid

De inzet en hulp van ouders tijdens diverse activiteiten is zeer gewenst. Via onze website en Facebook-pagina zullen wij regelmatig een oproep doen als wij de hulp van ouders nodig hebben. Indien u zelf ideeën hebt, kunt u deze via mail aan de mentor kenbaar maken. U kunt lid worden van onze ouderraad. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Ouderraad.

Introductieperiode

De eerste zeven weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de introductieperiode voor de leerlingen. Het thema van de introductieperiode voor leerjaar 1 is “Zo gaan we het SAMEN doen”.
Doelen:
–           Kennis maken met elkaar
–           Beeld krijgen van de 6 domeinen en de bijbehorende vakken
–           Beeld krijgen van de manier van werken op Nieuwe Thermen
–           Groepsvorming
–           Kennismaken met de externe leerlabs
–           Kennismaken met de omgeving
–           Kennismaken met de vaardigheden
–           Na 7 weken: je goed voelen op je nieuwe school en het gevoel hebben dat je al veel geleerd hebt