Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.
Het leerlingenstatuut wordt met instemming van de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld door het CvB.
In schooljaar 2017-2018 wordt dit leerlingenstatuut verder door leerlingen, ouders en docenten uitgewerkt.

Downloaden (DOCX, Onbekend)