Onze leerlingen hebben ouders die geloven in het nieuwe onderwijsconcept en die zich actief inzetten voor een sterke relatie school-ouder-kind: de ouderbetrokkenheid is groot.

De inzet en hulp van ouders tijdens diverse activiteiten is zeer gewenst. Via deze website en onze Facebook-pagina zullen wij regelmatig een oproep doen als wij de hulp van ouders nodig hebben. Indien u zelf ideeën hebt, kunt u deze via mail aan de mentor/coach kenbaar maken.