Één van de speerpunten van Nieuwe Thermen is ouderbetrokkenheid. In dit kader hebben wij een ouderraad met ouders die zich actief inzetten voor een sterke relatie leerling-ouder-school door onder andere:
– mee te denken over het onderwijs en de onderwijsontwikkeling van Nieuwe Thermen;
– het organiseren van en het meehelpen bij diverse activiteiten voor leerlingen en/of ouders;
– zitting te nemen in de MR van Nieuwe Thermen als geleding ouder (maximaal 2 ouders).

De ouderraad komt 5 keer per schooljaar bij elkaar. Deze vergaderingen vinden altijd plaats om 19.00 uur en duren maximaal anderhalf uur.
Namens het team Nieuwe Thermen neem ik deel aan de ouderraad zodat de verbinding met de school gemaakt kan worden.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe schooljaar vindt plaats op maandag 18 september 2017 om 19.00 uur in de domeinruimte Taal & Cultuur (lokaal 101).
Dan worden ook de andere vergaderdata afgesproken.

Hebt u interesse om lid te worden van de ouderraad Nieuwe Thermen? Geef dit dan per mail aan mij door via: vcj.heijenrath@nieuwethermen.nl
De ouderraad bestaat in schooljaar 2017-2018 uit ouders van leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2.